วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อเรา

คลิกที่ภาพ ลิงค์เข้าสู่ google map

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
121/7 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจอคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
มือถือ 0879218131 โทร053612055 โทรสาร 053613061
สำนักงาน E-mail : dptmhs@gmail.com
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง E-mail : mhs.urban@gmail.com
ID LINE : dptmhs
FACEBOOK : https://www.facebook.com/urbanmhs/

ติดต่อภายใน
โอเปอเรเตอร์ กด 0 หรือ 11
แฟ็กซ์ กด 13
ฝ่ายบริหาร กด 11 ,12
กลุ่มงานวิชาการโยธา กด 22,23
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง กด 17
ฝ่ายปฏิบัติการ กด 14,15
ห้องโยธาธิการและผังเมือง กด 18