ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย พ.ศ.2562

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 128 ก. ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มีนายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวธิตยาพัฐ ปภาชาง ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม/ส่วนที่ 2, นางสาวเพ็ญพร ศิริมงคลรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

     

     

   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *