วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวผังเมือง

ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม พ.ศ.2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 82 ก. ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลขุนยวม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ได้มีนายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวธิตยาพัฐ ปภาชาง ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมส่วนที่ 2 นางสาวเพ็ญพร ศิริมงคลรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *