กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 พ.ค. 2563 นายกิติพงษ์  ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำพวกต้นขนุน ต้นสะเดา ฯลฯ  ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน