ประชุมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. น. นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน “การประชุมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่3” ครอบคลุมพื้นที่เต็มอำเถอเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนิกานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562มาตรา 23 (วรรคสอง) ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะวางหรือจัดทำผังเมืองรวม ให้แจ้งอีกฝ่ายทราบก่อนวางและจัดทำผังเมืองรวม โดยได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อบต.หมอกจำแป่ อบต.ห้วยผา และอบต.ห้วยปูลิง ที่ประชุมได้มี มติเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ดำเนินการวางและจัดทำรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่3

เอกสารประกอบการประชุม (Download)
63-5-15 ประชุมวางผัง-อปท
63-5-15 เล่มประชุมท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *