ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563” ซึ่งได้แจ้งคณะที่ปรึกษาทราบแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยได้ขยายเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน จากเดิมในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่ตำบลปางหมูบางส่วน ให้ครอบคลุมเต็มทั้งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลจองคำ ตำบลห้วยโป่ง ตำบลผาบ่อง ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลห้วยผา และตำบลห้วยปูลิง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เอกสารประกอบการประชุม Download >>    63-6-2 ประชุมแจ้งที่ปรึกษาวางผังและปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *