ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ครั้งที่ 2/2563

      เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563  จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำยวม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
  2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยวม ช่วงสะพานข้ามลำน้ำยวม หมู่ที่ 8 บ้านคะปวง – หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

          โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีมติเห็นชอบทั้ง 2 โครงการ ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดฯ ไม่ขัดต่อผังเมืองฯ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดฯแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำไปดำเนินการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *