การจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเรื่องการจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง รายภาค กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง สู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

คำชี้แจง   

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตอบแบบสอบถาม ONLINE

อ่าน (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง คลิก

 

กำหนดการสัมนา
กำหนดการสัมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *