วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวประกวดราคา จัดชื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

➡  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

➡   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
💡  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 4,500,000บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *