ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

งบประมาณ 1,9๐๐,8๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,502.86 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสองบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยแม่ฮ่องสอนค้าวัสดุ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *