ประชุมชี้แจงโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะจุดชมวิวกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
และโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะจุดชมวิวกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กองผังเมืองเฉพาะ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจารุรัตน์  สกุลดี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง โดยที่ประชุมรับทราบเป้าหมายแผนการขับเคลื่อนภารกิจ โครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน และเห็นชอบโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
จุดชมวิวกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า  โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการให้ครบถ้วน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *