ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 8 แห่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นางจารุรัตน์ สกุลดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวธิดารัตน์ พินิถิรวงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง นายสาวธิตยพัฐ ปภาซาง ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองส่วนที่ 2
นางอรวรรณ จันทร์ประทิว นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเขตวางผังเมืองรวมชุมชนปาย เต็มอำเภอ ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลปาย /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว /องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *