ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ) ปรับปรุงครั้งที่ 1

📍 ขอเชิญประชาชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตผังเมืองรวมชุมชนปาย ครอบคุลมพื้นที่ เทศบาลตำบลปาย ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว ตำบลแม่ฮี้ และตำบลโป่งสา

📌 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ) ปรับปรุงครั้งที่ 1

👉 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📺 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดย scan QR code ตามป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทาง Facebook กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกทางหนึ่ง

↘️ ช่องทางการติดต่อ
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-613061
E-mail : mhs.urban@gmail.com
Facebook : กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สนง.โยธาธิการและผังเมืองแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สนง.โยธาธิการและผังเมืองแม่ฮ่องสอน
Dpt-mhs -โยธาธิการและผังเมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *