กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางาจารุรัตน์ สกุลดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
งานวิจัยและเทคโนโลยี การแพทย์และการสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รวมไปถึงพระกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *