การประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนและการแก้ไขสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ

               🌼 วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               🌼 นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเมธี พัฒนกันต์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ ในฤดูฝนและการแก้ไขสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและสรุปผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมฯ
             🌼 ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *