ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

💡  วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายลีมื่อ เบเชกู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสุนนงบประมาณรายจ่าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *