การอบรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

💡 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายลีมื่อ เบเชกู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมการจัดทำผังภูมิสังคม
เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social.Map) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

💡 โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการดังกล่าวฯ และให้จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *