กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➡ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom..Meeting)โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

➡ ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางเยาวเรศ บุญโญรส เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *