การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)

➡ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่ 1/2566
พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ พ.ศ. 2560 –.2562 การยกระดับด่าน
ห้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านถาวร

➡ ทั้งนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมกิจ พวงเพ็ชร นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *