วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมสำนักงานข่าว

การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

💡 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมกิจ พวงเพ็ชร นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด เข้าพบนายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแนะนำโครงการ รับฟังแนวคิด และหารือแนวทางปฏิบัติงาน การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ไปใช้ในการดำเนินงานการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *