ประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,285 เมตร

💡 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทิศ รักสัจจะ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ ประธานกรรมการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,285.เมตร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ร่วมประชุมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อยฯ โดยผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป ได้ส่งมอบงานจ้างครั้งที่ 1 งวดที่ 1-5 และ 15-22 จำนวนทั้งหมด 13 งวด จากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามงวดงานที่ได้ส่งมอบ

💡 ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะกรรมการ พร้อมด้วย
นายสมกิจ พวงเพ็ชร นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายลีมื่อ เบเชกู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง ในฐานะผู้ควบคุมงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ (ชั่วคราว) และสถานที่ก่อสร้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *