การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15

➡ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.10 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน) เพื่อร่วมหารือ
ข้อราชการสำคัญ และติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป

➡ ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดตามประเด็นการตรวจราชการฯ และให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *