การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ และได้นำเสนอรายละเอียดของการศึกษาโครงการ ความเป็นมาของโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ แนวคิดในการออกแบบ และการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน

➡  ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *