ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562

💡 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2566 เนื่องด้วยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเดิมการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรมใดๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 7 –.10 เมตร จึงขอยกเว้นความสูงของอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดการรักษา ขนาด 5 ชั้น ของโรงพยาบาลฯ และก่อสร้างอาคารแฟลตตำรวจ 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ของตำรวจภูธรฯ

💡 ทั้งนี้ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *