สัมมนา เรื่องแนวคิดงานออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและสิ่งก่อสร้างริมตลิ่ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

💡 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบมหายให้นายลีมื่อ เบเชกู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง
นายชาตรี ใจแจ่มนายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่องแนวคิดงานออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและสิ่งก่อสร้างริมตลิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ทั้งนี้การสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันของกรม ทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *