ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

💡 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ วราภาสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

💡 ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *