วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➡ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➡ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของบ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า

➡  งบประมาณ 10,226,700.- บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *