กิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก World Soil Day

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

จิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมช่วงเช้า เวลา

Read more