ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.ถมดิน ฯลฯ  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more