ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ) ปรับปรุงครั้งที่ 1

 ขอเชิญประชาชน ผู้แท

Read more

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย ปรับปรุงครั้งที่ 1

ตามพระราชบัญญัติการผ

Read more

เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

➡  ตามพระราชบัญญัติก

Read more

-ร่าง -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร

-ร่าง- ➡  จังหวัดแม่

Read more