พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจารุรัตน์ สกุลดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท
ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
ถึง ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะญาตินาค ร่วมพิธี หรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้แสดงความจำนงร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน จำนวน 10 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น