ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอปาย

💡 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอปาย

💡 ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเมธี พัฒนกันต์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอปาย ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีโรงแรมที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 4 คำขอ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 27 คำขอ และยื่นแจ้งความประสงค์ทั่วไป กรณีเพิ่มห้อง จำนวน 1 คำขอ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *