การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 15

➡ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 15
ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำไตรมาสที่ 2/2566และติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อสั่งการของอธิบดี การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท, เครื่องเล่นสวนสนุก, ปูนซีเมนไฮดรอลิก,.Application เรียกช่าง, การจัดทำผังภูมิสังคม, การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด โดยมีนายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมการจัดทำกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” และได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ
(ท่าโป่งแดง) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *