ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งเดิมเขตผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอนมีบังคับใช้เพียงในเขตเทศบาลเมืองเมืองและเขตตำบลปางหมูบางส่วน การวางและจัดทำผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 นี้ได้ขยายเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เต็มอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่พื้นที่ เขตเทศบาลเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู, องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา, องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการ จัดประชุมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ทแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้การดำเนินงานวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2563 ตามมาตรา 35 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) ในเขตผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังและจัดทำ ผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 รายละเอียด ดังนี้

 1. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (โรงจอดรถ)  ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยผา ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา (ชั้น 2) ตำบลห้วยผา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู (ชั้น 2) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง (ชั้น 2) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลจองคำ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ชั้น 2) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง (ชั้น 2) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สารคดีชุด  ให้ความรู้ประเทศไทยจะมีผังเมืองที่ดีร่วมกันอย่างไร


สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน ผังเมืองคืออะไร


สารคดีชุด  ผังเมือง…มีเพื่ออะไร???


สารคดีชุด  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม

7 thoughts on “ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3

 • 14 กันยายน 2020 at 13:37 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

  Reply
 • 14 กันยายน 2020 at 13:41 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยผา วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยผา วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

  Reply
 • 14 กันยายน 2020 at 13:43 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

  Reply
 • 17 กันยายน 2020 at 11:52 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

  Reply
 • 21 กันยายน 2020 at 13:27 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

  Reply
 • 23 กันยายน 2020 at 17:30 น.
  Permalink

  ในเขตพื้นที่ตำบลจองคำ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

  Reply
 • 23 กันยายน 2020 at 17:31 น.
  Permalink

  ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *