วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมสำนักงานข่าว

การประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)

💡 วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนที่จะสามารถกระทำได้ตามพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

💡 ในการนี้ นายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายลีมื่อ เบเชกู่ วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *